image-mind-centre

Consumenten nemen meer dan ooit een centrale plaats in de marketing in
en daarom biedt ®MIND INSIGHTS innovatieve en betrouwbare oplossingen
om het menselijk brein te begrijpen & beïnvloeden aan de hand van het
praktische gebruik van geavanceerde wetenschappelijke kennis en methodes.

Een combinatie van marketing & cognitieve wetenschap
Een combinatie van wetenschappelijke nauwkeurigheid & pragmatisme

LOUVAIN-LA-NEUVE | PARIS
© MIND INSIGHTS